Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ

Quy trình thủ tục thi

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THI CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (thi tại trường)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THI CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (thi tại trường)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THI CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (thi tại trường)

Nội quy phòng thi chứng chỉ VSTEP

Nội quy phòng thi chứng chỉ VSTEP

Để đảm bảo kỳ thi công bằng, thí sinh cần chú ý các quy định sau trong lúc thi: có mặt tại địa điểm thi đúng ngày & giờ quy định, xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi...